30

برنامه آموزشی مدیریت بحرام در مدارس دخترانه هراتمه

کتابهای کمک آموزشی گاج در کتابخانه خیام هراتمه
06-02-2022
کتاب های آموزشی کودکان در کتابخانه خیام هراتمه
06-02-2022

برنامه آموزشی مدیریت بحرام در مدارس دخترانه هراتمه

برنامه آموزشی مدیریت بحرام در مدارس دخترانه هراتمه

برنامه آموزشی مدیریت بحران و راهکارها و نکات ایمنی در زلزله با همکاری هلال احمر شهرستان مبارکه در مدارس راهنمایی و ابتدایی دخترانه هراتمه

روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه