30

اشتغال و اقتصاد

وضع اشتغال و فعاليت روستا: در سال 1385 ، نرخ اشتغال روستاي و هراتمه 83.4 درصد و نرخ بيکاري 16.5 درصد و بار تکفل خالص 1.8 بوده است. آمار خانه بهداشت روستا نياز حاکي است از 1677 نفر جمعیت روستا در سال 91، 1490 نفر ،جمعيت ده ساله و بیشتر و نفر 701 جمعيت فعال (شاغل و بيکار) را تشکيل مي دهند. اشتغال 82.8 درصد و نرخ بیکاری 17.2 درصد است. بار خالص تکلف روستا در این سال 1.8 نفر می باشد.

وضعيت اقتصادي روستا به تفکيک بخش هاي اقتصادي، شناخت منابع درآمد روستاييان و نيز تعیین حجم و نوع مبادلات اقتصادي با ديگر مراکتز با اساس اطلاعات رسمي و محلي:

در سال 1391 از کل جمعیت 1677 نفری روستای هراتمه ،تعداد 701 نفر جمعيت فعال اين روستا را تشکيل داده است که 581 نفر شاغل و حدود و حدود 120 نفر بیکار هستند. بار تکفل ناخالص معادل 2.8  نفر است به اين معنا که هر فرد شاغل علاوه بر خودش،بار اقتصادي  2.8 نفر را بر عهده دارد البته شاغلين در بخشهاي مختلف اقتصادي نظير کشاورزي ،صنعت، کارگرساختماني و صنايع دستي متاسفانه با توجه به شرايط و مشکلات خاص هر يک از اين فعاليتها از در آمد کافي برخوردار نبوده لذا شرايط مذکور زمينه مهاجرت جوانان را به نقاط شهري که در آمد در آنها بيشتر بوده فراهم مي آورد. 

ساختمان شغلي روستا و ويژگيهاي روستا در سه بخش عمده اقتصادي

- کشاورزي و دامداري اقتصاد غالب اين روستا برمبناي فعاليتهاي نوع اول شامل کشاورزي و دامپروري شکل گرفته و تداوم دارد. مساحت اراضي کشاورزي اين روستا 72 هکتار مي باشد که تمامي اين اراضي بصورت آبي مورد بهره برداري قرار مي گيرد. بيشترين محصولات اين روستا برنج و گندم مي باشد.

- صنعت به دلیل قرار گيري اين روستا در محور صنعتي روستاي مبارکه و وجود صنايع کارگاهي متعدد در درون روستا تعداد شاغلان اين بخش در روستاهاي هراتمه نسبتا زياد ميباشد. تعداد افراد شاغل در بخش صنعت در روستا 158 نفر است که 27,1 درصد از کل جمعيت شاغل روستا را در بر ميگيرد.

- خدمات : شاغلين بخش خدمات در مجموع 148 نفر از جمعيت شاغل روستا را شامل مي شود که از اين تعداد 127 نفر در روستاي هراتمه در امور آموزشي، اداري، حمل و نقل و امور تجاري (مغازه هاي خوار و بار فروشي ) فعاليت مي کنند. به طور کلي شاغلين بخشهاي عمده فعاليت در روستاي هراتمه 581 نفر مي باشد که از اين تعداد 275 نفر در بخش کشاورزي، 158 نفردر بخش صنعت، 148 نفر در بخش خدمات مشغول به فعاليت مي باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 1 =