30

آموزشگاه ها

روستاي جوشان و هراتمه داراي يک مدرسه ابتدايي مشترک و دو واحد آموزشي در مقطع راهنمايي مي باشد که در مرکز و شمال روستا واقع گرديده که علاوه بر ساکنين خود روستا به ساکنين روستاهاي فخرآباد، احمدآباد و زودان نيز خدمات رساني مي کند.

 

مشخصات مراکز آموزشی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
دبستان دخترانه صدیقه کبری
مدرسه راهنمای خجسته
مهد کودک