30

جزئیات بیمه آتش سوزی منازل مسکونی هراتمه

تهیه آسفالت و اجرای سرعتگیر جهت تامین ایمنی مسیر خیابان کشاورز و خیابان امیر کبیر
21-06-1401

جزئیات بیمه آتش سوزی منازل مسکونی هراتمه

جزئیات بیمه آتش سوزی منازل مسکونی هراتمه

جزئیات بیمه آتش سوزی منازل مسکونی هراتمه طبق صورتجلسه شورای اسلامی و اقدام مربوطه توسط دهیاری هراتمه بیمه حوادث شامل ،سیل،زلزله ،صاعقه ،آتش سوزی به تعداد 400 واحد مسکونی در طرح هادی روستا انجام گردید که بابت خسارت(خدای ناخواسته) به هر واحد مسکونی مبلغ 2.500.000.000ریال توسط بیمه آسیا پرداخت میگردد.لازم به ذکر است مبلغ هزینه شده بیمه مذکور توسط دهیاری مبلغ 207.000.000 ریال می‌باشد. روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه