30
معرفی روستا
می 28, 2018
آگهی مزایده بیل مکانیکی
می 30, 2018

پارک روستا

این روستا دارای یک پارک در         روستا است که در سال     توسط دهیاری  با هزینه ای بالغ بر             میلیون ریال احداث و به مردم ارائه شده است.