30

آماده سازی آرامستان و گلستان شهدا جهت استقبال از عید نوروز

برگزاری جشنواره سفره هفت سین و غذاهای محلی و سنتی
11-12-1401
پیام تبریک دهیار و شورای اسلامی
06-01-1402

آماده سازی آرامستان و گلستان شهدا جهت استقبال از عید نوروز

آماده سازی آرامستان و گلستان شهدا جهت استقبال از عید نوروز
موارد در حال اجرا….
تکمیل و بهسازی فضای سبز و ..
جمع آوری نخاله ها و شاخ و برگ درختان
جاروب و نظافت کامل آرامستان
کاشت گل
نظافت و شستشوی سرویسهای بهداشتی
و……..

 

روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه