30

پروژه بروزرسانی و نصب تابلو های نامگذاری شده معابر روستا در معابر اصلی و فرعی روستا

توزیع حدود ۲۲۰ پرس غذای گرم
23-11-1402
تکمیل پروژه های زیر سازی معابر روستا
23-11-1402

پروژه بروزرسانی و نصب تابلو های نامگذاری شده معابر روستا در معابر اصلی و فرعی روستا

پروژه بروزرسانی و نصب تابلو های نامگذاری شده معابر روستا در معابر اصلی و فرعی روستا
در این پروژه معابر اصلی و معابر مزین به نام شهدای گرانقدر روستا بدون تغییر و معابر فرعی روستا با نامگذاری مشخص شده به صورت شماره بندی اجرا گردید که امید است با توجه به نصب پلاک های جدید پستی بار کد دار در تابستان امسال و در کنار آن اجرای این پروژه موارد مربوط به آدرس دهی در روستا بهینه گردد.
┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه
ما را در فضای مجازی دنبال کنید و رسانه را به دیگران معرفی نمایید 👇
https://eitaa.com/haratemehzeba
پیام رسان ایتا

صفحه اصلی


وب سایت روستا