30

بازدید از کانال آبرسانی روستای هراتمه

لیست دهیاران برتر به انتخاب دکتر رضایی استاندار محترم
جولای 31, 2021

بازدید از کانال آبرسانی روستای هراتمه

♦️بازدید از کانال آبرسانی روستای هراتمه

❇️مهندس بابایی مدیر جهادکشاورزی در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ، به اتفاق دهیار و شورای اسلامی روستای هراتمه از کانال آبرسانی این روستا بازدید کردند.

❇️در این بازدید به بررسی مسائل و مشکلات این کانال پرداخته و مقرر شد که با نظرهای کارشناسی بیشتر این مشکلات بر طرف گردد .