30

برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه

بازدید از کانال آبرسانی روستای هراتمه
جولای 31, 2021
برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه
برنامه آموزشی اطفا حریق در مدارس روستای هراتمه
ژانویه 8, 2022

برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه

برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه

برنامه آموزشی مدیریت بحران در روستای هراتمه

 

برنامه آموزشی مدیریت بحران و راهکارها و نکات ایمنی در زلزله با همکاری هلال احمر شهرستان مبارکه در مدارس راهنمایی و ابتدایی دخترانه هراتمه

 

 

روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه