30

اجرای آسفالت ضلع غربی آرامستان و گلستان شهدای روستای هراتمه

بهسازی ایزوگام سقف مدرسه ابتدایی صدیقه کبری
12-06-1401
مقام سوم تیم والیبال خواهران منتخب آکادمی لیتیوم
21-06-1401

اجرای آسفالت ضلع غربی آرامستان و گلستان شهدای روستای هراتمه

اجرای آسفالت ضلع غربی آرامستان و گلستان شهدای روستا با دریافت قیر یارانه ای و همکاری بنیاد مسکن جهت تسهیل در تردد عمومی .لازم به ذکر است پیگیری دریافت قیر یارانه ای توسط دهیاری حدود ۵۰ درصد از هزینه های اجرا را کاهش میدهد و باعث مدیریت بهتر جهت اجرای پروژه های روستا میگردد.

 

روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه