30

مقام سوم تیم والیبال خواهران منتخب آکادمی لیتیوم

اجرای آسفالت ضلع غربی آرامستان و گلستان شهدای روستای هراتمه
21-06-1401
تهیه آسفالت و اجرای سرعتگیر جهت تامین ایمنی مسیر خیابان کشاورز و خیابان امیر کبیر
21-06-1401

مقام سوم تیم والیبال خواهران منتخب آکادمی لیتیوم

مقام سوم تیم والیبال خواهران منتخب آکادمی لیتیوم در بازیهای ۶جانبه در سالن ورزشی فخراباد. لازم به ذکر است تعدادی از ورزشکاران والیبالیست روستا با مربیگری سرکار خانم یوسفی چند سال است در تیم منتخب حضور دارند.به امید موفقیت روز افزون همه خواهران روستا در همه زمینه ها