30

جلسه با نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم صالحی

برف روبی معابر روستا جهت کاهش لغزندگی و ایمنی معابر
26-10-1401
مدیریت بحران دهیاری هراتمه پاییز و زمستان ۱۴۰۱
07-12-1401

جلسه با نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم صالحی

جلسه با نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم صالحی
اهم موارد و موضوعات پیگیری شده:
۱.پیگیری وضعیت کشاورزان و چاههای عمومی و حق آبه کانالهای کشاورزی روستا
۲.پیگیری اصلاح خط مرزی در ضلع شمالی آرامستان جهت بهبود وضعیت آرامستان و گلستان شهدا
۴.پیگیری موضوعات مربوط به پروژه ساخت سالن چند منظوره ورزشی میعاد هراتمه
و……