30

مدیریت بحران دهیاری هراتمه پاییز و زمستان ۱۴۰۱

جلسه با نماینده محترم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم صالحی
05-12-1401
برگزاری جشنواره سفره هفت سین و غذاهای محلی و سنتی
11-12-1401

مدیریت بحران دهیاری هراتمه پاییز و زمستان ۱۴۰۱

مدیریت بحران دهیاری هراتمه پاییز و زمستان ۱۴۰۱

  • لایروبی کانالها و زه کش های خیابانها و کوچه و معابر جهت مدیریت آبهای سطحی
  • برف روبی
  • اماده باش نیروها در شرایط برف و باران و بازدید مستمر از مسیرهای اصلی و فرعی دفع آبهای سطحی