30

شهدای روستا

 

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
۱  شهید
۲  شهید
۳  شهید
۴  شهید
۵  شهید

روستای هراتمه افتخار تقدیم …… جانباز به انقلاب اسلامی را دارد

۱-

۲-

۳–

۴–

۵-