30

شهدای روستا

 

بسم رب الشهدا والصدیقین

ردیف
تصویر شهید
نام ونام خانوادگی
نام پدر
ت تولد
تاریخ شهادت
عملیات
محل شهادت
1  شهید
2  شهید
3  شهید
4  شهید
5  شهید

روستای هراتمه افتخار تقدیم …… جانباز به انقلاب اسلامی را دارد

1-

2-

3–

4–

5-