30

خدمات موجود روستا

با مراجعه به اطلاعات محلي، خدمات موجود در روستاي هراتمه را در دو دسته طبقه بندي می گردند:

الف- خدمات زيربنايي (تأسيسات و تجهيزات)

- آب آشاميدني: آب آشاميدني روستاي هراتمه از طريق چاه عميق استخراج شده و پس از کلر زني به منازل هدايت ميشود.

- برق: سيستم برق رساني روستا متصل به شبکه برق سراسري مي باشد که توسط يک ترانسفورماتور از برق سراسري تغذيه مي شود، بنابر اطلاعات دريافتي تمام خانوارهاي ساکن روستا از نعمت برق برخوردارند.

- تلفن: روستاي مورد مطالعه داراي ايستگاه مخابرات ميباشد و بيشتر منازل مسکوني روستا به تلفن خصوصي دسترسي دارند.

-گاز: روستاي هراتمه داراي سيستم لوله کشي گاز سراسري مي باشد.

- سيستم دفع فاضلاب: روستاي فوق از نظر سيستم فاضلاب مجهز به سيستم فاضلاب سنتي (چاه) بوده که در کنار اغلب منازل مسکوني احداث و هر چند يکبار به وسيله ماشين هاي تخليه فاضلاب، تخليه مي گردد. پسابهاي حاصل از بارندگي نيز از طريق کانال آب جاري گشته و عمدتا در جوي آب و مسيلهاي موجود در روستا جريان پيدا مي کنند.

- غسالخانه :روستاي هراتمه داراي يک غساخانه در محدوده عرفي خود میباشد.

ب- خدمات رفاهي (اجتماعي و اقتصادي)

خدمات رفاهي شامل خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني، اداري، تجاري و... مي باشد که نحوه توزیع آنها در سطح روستا به شرح زير است:

- خدمات آموزشي: روستاي هراتمه داراي يک مدرسه ابتدايي مشترک و یک واحد آموزشي در مقطع راهنمايي مي باشد که در مرکز و شمال روستا واقع گرديده که علاوه بر ساکنين خود روستا به ساکنين روستاهاي فخرآباد، احمدآباد و زودان نيز خدمات رساني مي کند.

- خدمات بهداشتي- درماني: روستا داراي يک باب خانه بهداشت است که تنها به ساکنين خود روستا خدمات ارائه مي دهد.

- خدمات تجاري: واحدهاي تجاري موجود در روستا شامل يک واحد شرکت تعاوني ،20 باب مغازه خوار و   بارفروشي 2 تعميرگاه است که اغلب در نيمه مرکزي روستا و در جوار جاده نسوز پراکنده گرديده و در حد خريد هاي روزانه به ساکنين روستا کالاهاي مورد نياز را ارائه مي دهند. البته از بعضي روستاهاي اطراف نيز براي تعمير وسايل موتوري به اين روستا مراجعه مي کنند و از خدمات تجاري بويژه شرکت تعاوني بهره مند ميشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + نه =