30

اماکن تفریحی روستا

عملیات احداث پارک روستائی هراتمه در سال......... با اعتباری بالغ بر میلیون ریال توسط دهیاری در محل روستا آغاز و در سال............ به بهره برداری رسید. امکانات این پارک شامل موارد ذیل میباشد: 1- فضای سبز عمومی 2- پارک کودک