30

اطلاعات جمعیتی

بررسي تغييرات جمعيتي روستاي هراتمه در طي دهه هاي آماري نشان مي دهد که جمعيت اين روستا از 736 نفر در سال 1345 به 1229 نفر در سال 1375 رسيده است که بر اين مبنا در فاصله اين سالها جمعيت اين روستا بطور متوسط سالیانه 1.7 درصد رشد داشته است. در سال 1385 جمعيت روستا به 1335 نفر و در سال 1390 به 1397 نفر رسيده است که در اين دهه نرخ رشد به 0.8 درصد کاهش يافته است. بر اساس آمار خانه بهداشت روستاي هراتمه درسال 1391 از کل جمعيت 1229 روستاي هراتمه تعداد 216 نفر (17.7 درصد) در گروه سنی 14-0 سال و 896 نفر (73.38 درصد) در گروه سنی 15.64 سال و 109 نفر (8.9 درصد) در گروه سنی 65 ساله و بیشتر قرار داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 15 =