30

هنرهای اجرائی روستا

در روستای هراتمه مراسم عزاداری ماه محرم در مسجد حضرت ابوالفضل، مسجد چهارده معصوم و حسینیه روستا برگزار میگردد همچنین مراسم تغزیه خوانی نیز برگزار میگردد.