30
آئین ها و مراسم محرم
14-06-1396
مسابقات محلی
14-06-1396

مراسم عروسی در روستا

در زمانهای قدیم مردم آداب و رسوم خاص آن دوران را داشته اند و نیزدر مراسمات عروسی به مدت یک هفته مراسم عروسی و مهمانی صورت می گرفت از جمله بله و برون با حضور تمام ریش سفیدان طوایف ونیزشکستن کله قند و پخش شیرینی و شاخه نبات وهمچنین نوشتن مهریه و شیر بها توسط یکی از ریش سفیدان مجلس و یا با سواد مجلس صورت می گیرد وبا  ذکر صلوات وابراز شادمانی توسط صاحبان عروسی و مهمانان با پخش شیرینی و شاخه نبات هایآورده شده از طرف خانواده داماد وبا چای و میوه از مهمانان پذیرایی می گردد . و قرار عقدکنون نیز به روزها و مناسبت های مهم سال محول شده و در آن مراسم با دعوت از فامیل های نزدیک واهالی برای عقد وناهار و آوردن لباس داماد وعروس به خانه های یکدیگر وابراز شادمانی این مراسم نیز به پایان می رسد . مراسم عروسی که مرحله سوم است در تاریخ توافقی طرفینمشخص ودر این مراسم شب حنابندان برای عروس وداماد صورت می گیرد و در زمان قدیم از دف و بعدها از ساز و دوهول و امروزه ازاُرگ و سنتور نیز استفاده می شود . و صبح عروسی اکثرا” روز پنجشنبه و جمعه است . مردم داماد و عروس را به حمام برده و بعد همگی به صرف ناهار به خانه داماد رفته و بعد از ظهر مراسم  بردن عروس و اثاثیه عروس به خانه دامادصورت می گیرد. با ذکر صلوات و نواختن دوهول وبردن عروس به خانه بخت وهمچنین دادماددر پشب بام می ایستد و اقدام به ریختن شیرینی به سر عروس و انداختن انار با ساق دوش های خود می نمایند و بعد مراسم با دیدن عروس و باز کردن صورت عروس و ابراز شادمانی بادوستان و فامیل های زن به پایان می رسد و بعد از دو روز برای دیدن عروس وتبریک تشکیل خانواده و پاگشایی با هدایایی از طرف فامیل ها و نزدیکان دو طرف به دیدن عروس و داماد می روند.و روز های دیگر تا یک هفته الی یک ماه اقدام به دعوت از عروس و داماد به خانه فامیل ها و پدر ومادر  عروس و داماد و فامیل ها جهت مراسم پا گشایی صورت می گیرد