30

آغاز نصب کدپستی هوشمند اماکن مسکونی و تجاری و باغات و…

عکس زیبا با موضوع محرم
03-05-1402
قدردانی و تشکر از خدمات پزشکان و بهورزان
04-06-1402

آغاز نصب کدپستی هوشمند اماکن مسکونی و تجاری و باغات و…

هدف :
استاندارد سازی آدرس ،و ایجاد بانک اطلاعاتی کدپستی بصورت هوشمند و جدید طبق متد روز از طریق بارکد در پلاک کد پستی منازل
با توجه به اینکه هزینه اجرای این طرح در غالب حدود ۱۰۰۰پلاک پستی انجام گردیده و مبلغ حدود ۹۰۰میلیون ریال هزینه گردیده است حفاظت و نگهداری پلاکهای کد پستی بر عهده ساکنین محترم می‌باشد