30

قدردانی و تشکر از خدمات پزشکان و بهورزان

آغاز نصب کدپستی هوشمند اماکن مسکونی و تجاری و باغات و…
31-05-1402
💢نواختن زنگ مهر در مدرسه ابتدایی صدیقه کبری هراتمه
04-07-1402

قدردانی و تشکر از خدمات پزشکان و بهورزان

قدردانی و تشکر از خدمات پزشکان و بهورزان و پرسنل پر تلاش و خدوم خانه بهداشت روستاهای بخش گرکن جنوبی با حضور بخشدار محترم بخش گرکن جنوبی و شوراها و دهیاران روستاها در مرکز بهداشت روستای فخرآباد بمناسبت روز پزشک
┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی دهیاری و شورای اسلامی هراتمه